انتخاب سردبیر

 • 10-1
  همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۵)- گفتگو با مهمانان خارجی-۷
 • 4-1-0
  همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۰)- گفتگو با مهمانان خارجی-۵
 • 8
  همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۶)- گفتگو با دکتر للـه گانی مدیرعامل بانک صادرات
 • 1
  همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۵)- پنل کارشناسی-۱
 • 2
  همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۴)- گفتگو با ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی