گفتگو با محمدهادی شالباف – دبیر اجرایی پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت


گفتگو با محمدهادی شالباف – دبیر اجرایی پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت